منوی کافه

نوشیدنی‌های گرم

نام محصول: موکا

قیمت: ۲۸.۰۰۰ تومان
نام محصول: کارامل ماکیاتو 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان

نام محصول: هات چاکلت 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان
نام محصول: وایت چاکلت 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان
نام محصول: ماسالا 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان
نام محصول: شات سیروپ 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان
نام محصول: دمنوش ویژه فروغ 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان

نوشیدنی‌های سرد

ماکتیل و اسموتی

کیک و دسر

انواع قهوه

نام محصول: اسپرسو (سینگل) 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان
نام محصول: اسپرسو (دبل) 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان
نام محصول: آمریکانو 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان
نام محصول: اسپرسو کن پانا 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان
نام محصول: کاپوچینو 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان
نام محصول: کافه لاته 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان
نام محصول: آریش کافی 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان

شیک

صبحانه

پیش غذا

سوخاری

استیک

نام محصول: استیک 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا01
نام محصول: پیتزا 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان

پاستا

پنینی

نودل

برگر

برگر تست 1
نام محصول: برگر فروغ 

قیمت: ۶۵.۰۰۰ تومان